Stora Mossen

Stora Mossen är ett lugnt och lummigt område som ligger central i Västerled församling. Området har nära till aktiviteter och friluftsliv med Stora Mossens idrottsplats nav med fotbollsplaner, baskethall och ishall. Här finns även ett fint levande koloniområde som har legat här sedan 1916. Det är ett mycket välbesökt och populärt promenadstråk. Stora Mossen är ett barnvänligt område med flera bra förskolor och skolor. Bara några minuter bort med finns Ålstens torg, Abrahamsberg, Brommaplan och Alviks Torg, alla med stort utbud av butiker, restauranger och serviceinrättningar. Kommunikationerna är goda i området med både T-bana, spårvagn och bussar.

Nedan kort historik sammanfattad utifrån litteratur utgiven av Bromma Hembygdsförening.

Stadsdelen Stora Mossen bildades 1934 genom en utbrytning ur Äppelviken. Denna del (Öster om Stora Mossens backe) började bebyggas i slutet av 1920-talet. Under mitten av 1930-talet bebyggdes området väster om Stora Mossens backe med funkisvillor. Ett av husen innehades av Alva och Gunnar Myrdal.

Namnet kommer från den stora mosse som fanns i områdets södra del (och i början av 2000-talet börjat bebyggas). I norra kanten låg Stora Mossens gård, på den plats där Bromma gymnasium nu ligger. Huvudbyggnaden kallades Fredriksberg, ett namn som finns på karta från 1820-talet. Betesmarker och åkrar låg söder om Bävervägen på det område som nu är fyllt av kolonistugor. Något stadsdelscentrum med butiker finns inte. Tidigare fanns en mjölkbutik i hörnet av Stora Mossens backe och Stavgårdsgatan samt en sommaröppen butik i anslutning till koloniområdet (vid Nyängsvägen, mitt emot Bromma gymnasium).

Stora Mossens koloniområde är ett ca 7 hektar stort triangulärt område mellan Nyängsvägen, Bävervägen samt gränsparken mot Abrahamsberg. Området anla-des 1950 med ursprungligen 250 lotter, numera något färre än 200. Koloniområdet har egna vägnamn.

Stora Mossens idrottsplats börjades anläggas 1930. Den invigdes 1934 och den blev klar 1935. Den har successivt byggts ut och har nu konstgräsplan med löparbanor, sandplan och ishall med ett par konstfrusna banor. Mellan Bromma gymnasium och idrottsplatsen låg Äppelvikens ridskola med ridhus. Verksamheten flyttades 1986 till nytt ridhus vid Åkeshofs slott. I skogen väster om Stora Mossen anlades en skid-/hoppbacke 1932. Den brann ner 1950, reparerades men brann ner igen.

År 1934 fattades ett riksdagsbeslut om att inrätta ett läroverk i Bromma från och med läsåret 1934-1935. Skolan omfattade gymnasium och realskola och hade både manliga och kvinnliga elever. Arkitekt för den nya skolbyggnaden, som togs i bruk hösten 1936, var Paul Hedquist. Bromma läroverk invig-des av konung Gustaf V den 18 maj 1937.

I mitten av 1960-talet hade skolan enbart gymnasial undervisning och namnet ändrades till Bromma gymnasium. En ny byggnad med bl a elevmatsal togs i bruk 1967. På skolgården finns en bronsstaty av Erik Grate, Folkvisan, vilken avtäcktes 4 oktober 1939.

I trakten av nuvarande Abrahamsbergskyrkan låg torpet Lilla Mossen. Det var känt redan i början av 1800-talet och revs cirka 1920.

År 1920 byggdes Mossastugan vid stora Mosens Backe. Den inrymde en servering samt bostad för ägaren. Den revs 1948, och på dess plats byggdes ett bostadskomplex, färdigt 1951. Drottning Kristinas källa har sedan gammalt betraktats som en offerkälla. Källan är omgiven av en stenmur, troligen från 1600-talet.

Källan ligger i Trefaldighetsbacken mellan Mårdvägen 46/48 och Grävlingsvägen 35/37. Det är tveksamt om drottning Kristina varit där. På Västerledstorget, en park med planteringar och lekplats, fanns mellan 1923 och 1930 tennisbanor. År 1931 anlade man här en plaskdamm, livligt uppskattad.