Olovslund

På 1920-talet rådde stor bostadsbrist i Stockholm och hus byggdes som ett experiment med inspiration från den brittiska trädgårdsstaden. Experimentets resultat är Olovslund, koncepten trädgårdsstad och självbyggeri. Området kring Olovslund är otroligt naturskönt, lugnt och mysigt. Här är det långt från all trafik och stress, men samtidigt promenadavstånd till både Nockeby torg, Abrahamsberg och Brommaplan med butiker, restaurang, service, T-bana och spårvagn. Här finns dessutom den populära Olovslundsparken med bland annat Olovslundsdammen och är en självskriven lekplats för de yngre. Gillar du friluftsliv kommer du trivas här. Några minuters promenad bort ligger härliga grönområden och Judarskogens naturreservat med dess sköna omgivningar som uppskattas av såväl fågelskådare, fiskare och motionärer. I närområdet finns ett flertal förskolor och skolor och även tennis, ridning, badhus och andra sportaktiviteter för de sportintresserade. I närheten ligger även Kea-bageriet som bakar de världsberömda chokladbiskvierna.

Nedan kort historik sammanfattad utifrån litteratur utgiven av Bromma Hembygdsförening.
Stadsdelen Olovslund har fått sitt namn från torpet Olovslund som finns kvar med adress Olovslundsvägen 19. Torpet byggdes 1896 av smeden på Åkeshovs herrgård Johannes Olsson. Torpet kallades först Olovsberg och är byggt i en korsvirkeskonstruktion med fyllning av vedkubbar murade med lera. År 1934, då Olssons änka avled, skänktes torpet till Stockholms stad. Olovslund tillhörde Åkeshovs slott.

Efter stadens övertagande av området uppläts 1927 tomter för självbyggeri och kring 1930 var hela stadsdelen utbyggd. Stadsdelen bildades 1934 och ingick tidigare i stadsdelen Åkeshov. Fram till 1949 var postadressen Nockeby.

Stadsdelens gräns går öster om kvarteret Boksamlingen, över Västerled, vidare i parkstråket söder om Västerled till Sångarlunden, över Djupdalsvägen via Nockebyskogen till och i Gustav 111:s Väg fram till och med kvarteret Boksamlingen. Något riktigt stadsdelscentrum finns inte. Spårvägshållplatsen Olovslund ligger i stadsdelen Nockeby. Tidigare fanns en konsumbutik i hörnet av Västerled och Djupdalsvägen (nu pizzeria) och en tobaksaffär i hörnet av Djupdalsvägen och Drakstigen.

Som centrum kan man betrakta Olovslundsdammen. Det är ett parkområde med en minimal (0,6 ha) naturlig ”insjö”. Den hänger ihop med en plaskdamm. Dammen är försedd med en enkel fontän, och hette före 1947 Lerdammen. Väster om dammen finns en stenskulptur, ”Kvinnoporträtt”, vilken gjorts av Elsa
Dansson-Wåghals.

Statyn restes år 1980. I anslutning till Olovslundsdammen (norr därom) finns en naturpark med blockterräng, kallad Olovslunden.

Professor Gerhard de Geer som utforskade områ-det på 1930-talet gav namnet ”Stor-Olov” åt det största blocket, vilket ger en vision av ett jättehuvud. Inom Olovslunden ligger stadsdelens högst belägna punkt, 26 meter över havet.

Olovslundsskolan, tidigare Olovslunds folkskola, ligger i hörnet av Åkerslundsvägen, Gustav 111:s Väg och Olovslundsvägen. Det är en skola för årskurs 1–6. Skolan invigdes den 31 augusti 1931 med Paul Hedqvist som arkitekt. En ombyggnad gjordes 1988-89. Huvud-byggnaden är svängd utmed Åkerslundsvägen med en radie på 150 meter. I samlingssalen finns Sven Erixsons målning ”Nils Holgersson”, uppsatt år 1935 och beund-rad på plats av Selma Lagerlöf.

På Olovslundsskolans nuvarande skolgård låg tidigare torpet Katrinelund, som byggdes på 1860-talet. Den gamla kungsvägen till Drottningholm, som invigdes av Gustav 111 år 1787, gick ungefär där nuvarande Gustav 111:s Väg går.