Nockeby

Nockeby är en lugn, vacker och en harmonisk stadsdel. Här bor du i en naturskön miljö med närhet till Mälarens vatten med vackra promenadstråk. Bebyggelsen i Nockeby är huvudsakligen från 1930-talet och består till största del av större enfamiljsvillor med varierad arkitektur. I närheten finns flera torg varav Nockeby Torg med sin 30-talscharm är en given knutpunkt med stort utbud av butiker, restauranger och närservice. Flera förskolor och skolor finns också inom promenadavstånd. Förbindelserna i Nockeby är goda. 12:ans spårvagn går genom området och ansluter i Nockeby och i Alvik till såväl bussar, T-bana och tvärbana. Tycker man om fina strövområden finns Drottningholms slott och Judarskogens naturreservat på behagligt avstånd och utgör båda en unik miljö att vistas i. För den som är intresserad finns flertalet golfbanor ute på Mälaröarna, Drottningholm, Ekerö och Färingsö.

Nedan kort historik sammanfattad utifrån litteratur utgiven av Bromma Hembygdsförening.

Namnet Nockeby är åldersdaterat till 1400-talet och lär härstamma från en viking vid namn Nåke eller Nåkke.

Nuvarande Nockeby började bebyggas 1929, sedan 12:ans spårvagn hade förlängts till Nockeby och vägar och ledningar hade börjat att anläggas. Utbyggnaden skedde under flera år. 1930 kom de första byggnaderna vid Nockeby Torg, och från torget strålade bebyggelsen ut huvudsakligen i ostlig och
sydlig riktning. Året därpå uppläts 160 tomter för enfamiljshus, i trakten av Brålunden, Nockeby torg och väster om Nockebyvägen fram emot Nockebytoppen. 1932 tillkom ca 140 tomter för större enfamiljshus på högpartiet inom Nockeby och 5 år senare var hyreshusbyggandet livligt framför allt vid Brålunden.

I mitten av 1960-talet, byggdes efter mycket diskussioner, ett antal villor och radhus mellan Grönviksvägen och Mälarstranden. I början av 1987 togs första spadtaget för de hyreshus, med 110 lägenheter, som Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) ville bygga i kv. Alligatorn mellan Grönviksvägen och Mälarstranden. Även detta bygge hade föregåtts av långa och hetsiga diskussioner, och ärendet gick ända upp till regeringen för ett avgörande.

Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux invigde i oktober 1967 sitt hem (med 199 lägenheter) för äldre damer strax norr om S:ta Birgitta kyrka.

Den 9 december 1962 invigdes S:ta Birgitta Kyrkan på sitt vackra läge på Nockebyhöjden. Arkitekt är Rolf Berg.

Den första Nockebybron lät Gustav 111 bygga 1787. Bron var en fast bro på stenkistor. Den ersattes på 1850-talet av en flottbro, som emellertid skadades av höststormar 1922 och 1924. 1926 invigdes därför en ny bro, en fast bro som vilade på pålar. Efter ett kort mellanspel med en provisorisk bro under Byggnationen, stod nuvarande motorledsbro färdig 1973.

Under nuvarande bro och längs Grönviksvägen fanns vid slutet av 1800-talet ett antal sommarvillor. Närmast bron låg Nockebytvätten, som ersatte den 1853 nedlagda Nockeby krog. Nockebytvätten tvättade fram till 1967. Därefter sanerades området och de gamla husen byggdes om till fina lägenheter och villor.

Nockeby avsåg ursprungligen den medeltida by, som sannolikt var belägen kring korsningen av nuvarande Beckomberga- och Stolpevägarna. Byns marker sträckte sig från nuvarande Kyrksjön till Mälarens strand. När riksmarskalken Åke Axelsson Natt och Dag år 1635 hade förvärvat Nockebys ägor, avhyste han
den gamla byn och anlade Åkeshofs slott. Därefter kom namnet Nockeby att endast avse den Sjökrog vid Nockebysundet, som finns upptaget redan i 1636 års mantalslängd. Sedan bron kommit till 1787, kunde krogen också betjäna vägfarande. 1855 indrog emellertid landshövdingen rättigheterna för Nockeby Wärdshus- och kroglägenhet efter anförda klagomål över fylleri och bråk från Lovö- och Bromma Församlingar.

Stadsdelen är helt skogsbevuxen, och ligger med undantag av stranden, Gustav 111:s väg och Djupdalsvägen, över 25 m.ö.h. Vid Orsavägen 19 är höjden 51 m.ö.h, högsta punkt i Nockeby, i Västerleds församling och i hela Brommaområdet.