Höglandet

Den trivsamma och vackra stadsdelen Höglandet erbjuder blandad arkitektur och har fått namnet för sin topografi och är en del av Bromma Trädgårdsstad. Här bor du i en naturskön miljö med närhet till Mälarens vatten med vackra promenadstråk. Bebyggelsen i Höglandet är huvudsakligen från 20- och 30-talet. I närheten finns flera torg med stort utbud av butiker, mataffär, restauranger och närservice. Förskolor och skolor finns också inom promenadavstånd. Förbindelserna i Höglandet är goda. 12:ans spårvagn går genom området och ansluter i Nockeby och Alvik till såväl bussar, T-bana och tvärbana. Nära ligger även Ålstens båthamn men restaurang och sjömack.

Nedan kort historik sammanfattad utifrån litteratur utgiven av Bromma Hembygdsförening.

Stadsdelen Höglandet fick sitt namn 1934. Namnet syftar på den relativt höglänta terrängen. Före 1934 hette stadsdelen Västra Ålsten.

Området hörde under 1800-talet till Ålstens gård och den enda bebyggelsen vid slutet av 1800-talet fanns vid Grönvik, där huvudsakligen ursprungligen sommarhus byggts vid början av dagens Grönviksvägen och Orevägen. Före 1931 kallades detta område Lilla Nockebyhov.

Stockholms stad köpte marken år 1904 och alltefter-som spårvägen byggdes ut planerades bebyggelse. Till Höglandstorget kom spårvägen 1926 och stationen var ändhållplats till 1929. Under perioden 1925-1933 skedde den huvudsakliga bebyggelsen. Marken uppläts med tomträtt.

Höglandets gräns går från Ålstens båtvarv, utefter Djupdalsvägen till Sångarlunden. Därefter över Skaldevägen via Domherrevägen över Thaliavägen, Thespisvägen och Författarvägen till Tunadalen, via Djuravägen över Grönviksvägen och via Tällbergsgränd till Mälaren. Stadsdelscentrum är
Höglandstorget med spårvägshållplats. Det var från början ett affärstorg men antalet har under senare tid tunnats ut avsevärt.

Höglandsskolan, vid torgets norra ände, startade som en privatskola 1930. En grundläggande pedagogik i skolan var att eleverna skulle vara kvar i samma skolmiljö under hela sin skoltid. Konstnärligt skapande hade stor plats på schemat. Under årens lopp har skolan byggts till och 1973 övergick skolan i kommunal regi. Flera gånger har skolan hotats av nedläggning men den lever alltjämt kvar. Skolan har en bra modell i arbetet mot mobbing i skolan.

Höglandsbiografen invigdes 1936. Biografen fungerar också som samlingssal för Höglandsskolan. Lokalen har även en scen för skolans teaterverksamhet. Biografverksamheten sköts sedan 1980-talet av Eurostar AB och antalet sittplatser är 342 efter den senaste renoveringen i början av 1990-talet. I lokalerna huserar även Bromma filmstudio som startade inom Höglandsskolan 1965. I allmänhet visar studion film på tisdagskvällar och studion är öppen för alla över 15 år.

På Vikavägen 3 byggdes 1909 ett missionshus som lokal för Grönviks missionsförsamling. Församlingen ingick sedermera i Bromma missionsförsamling och verksamheten flyttades 1955 till Abrahamsbergskyrkan,
Grönvikskyrkan såldes 1963 och revs 1969.

På Vinghästvägen finns ”Nya Borgmästaregården”, borgmästare Carl Lindhagens andra Brommavilla. Huset byggdes av Olle Engkvist och ritades delvis av Ragnar Östberg. Huset byggdes i sten och taket belades med koppar, något som var ovanligt bland villor i trakten.

Inom Höglandet finns ett exempel på offentlig utomhuskonst. Det är bronsstatyn ”Kvinnofigur” av konstnär Nils Möllerberg som 1954 restes vid Strandbacken.