Äppelviken

Äppelviken är idag en idyll och är ett av de mer attraktiva områdena i västra Stockholm. Stadsdelen har ett högt kulturhistoriskt värde med en trivsam blandning av villor och mindre flerfamiljshus i uppvuxna grönskande trädgårdar.
Området är levande och ligger i direkt närhet till Mälaren och naturen. Här finns badplatser, härliga promenadstråk och båthamn. I närområdet finns flera torg med trevliga butiker, caféer och restauranger, samt ett flertal bra förskolor och skolor. Här bor du i lugn avkopplande miljö med bara några minuter ifrån citypulsen. Spårvagn finns i området och ansluter i Alvik till tunnelbana, bussar och tvärbana. I närheten finns även Stora Mossens stora idrottsanläggning med baskethall, ishall, löpbana och fotbollsplaner i konstgräs.

Nedan kort historik sammanfattad utifrån litteratur utgiven av Bromma Hembygdsförening.

Äppelviken omtalas första gången i 1754 års jordebok som ett frälsetorp under Ulvsundagodset. Den tillhörande marken var ganska stenig och föga lämpad för odling av spannmål. Man lyckades bättre med potatis.

I stället ägnade man sig åt andra aktiviteter. Grosshandlare Gustaf Daevel, som för övrigt friköpte Äppelviken från Ulvsunda, troligen omkring 1818, tillverkade sålunda berlinerblått på gården och Lars Erik Blackstadius, som ägde Äppelviken vid mitten av 1800-talet brände brännvin. Om detta minner än kvartersnamn som Brännmästaren och Destillatorn.

Brännvinstillverkningen skedde i det som nu är Stora Sjövillan vid Äppelvikshamnen, och i den 1974 ned brunna Bergshyddan. Stora Sjövillan byggdes om till bostad. Blackstadius lät dessutom uppföra ett antal hus runt omkring hamnen, som han hyrde ut till sommargäster. Husens namn är Kulan, Alphyddan, Mangelbodvillan och Lilla Sjövillan. De är nu mer än 100 år gamla och bildar en tjusande idyll, där de ligger nere vid den vackra viken. På Stadsmuseet finns en vacker tavla från området, målad 1857 av Lars-Erik Blackstadius bror.

Själva Äppelvikens gård är från mitten av 1700-talet, men man vet inte hur den då såg ut. Första gången den är avbildad är på Blackstadius tavla. Den ingår numera i raden av villor på Äppelviksvägen som nummer 31.

År 1908 såldes Äppelviken till Stockholms Stad. Man började bygga villor 1913, först längs Äppelviksvägen, därefter, 1916-1918, från sjön längs Klövervägen och tvärs över Alviksvägen till Klöverknut.

Övriga villor tillkom fram emot 1922 och därmed var Äppelviken i stort sett fullbyggt vad villor beträffar. Affärs- och flerfamiljshusen tillkom i början av 1920-talet, Konsumhuset vid Alviksvägen så sent som 1926. Undantaget var det hus på Alviksvägen nedanför Alléparken som det står 1914 på. Det låg 8-10 år alldeles ensamt på fältet nära den stora eken vid Ekstigen.

Nära Alléparken byggdes 1920 de fina ”Engelska rad-husen” i kv. Drivbänken under närboende villaägares protester. De var också i början ganska svårsålda.

Äppelviken har aldrig haft något affärscentrum men väl, efter modell t.ex. av Drottninggatan, en affärsgata längs Alviksvägen mellan Alléparken och Klövervägen. Där fanns ännu för en 30-40 år sedan flera livsmedelsaffärer, skomakerier, frisörer, sybehörsaffärer, blomsterhandlar, konditorier men bara en järn- och bosättningsaffär och en färghandel. Nästan allt detta är nu borta, endast några få affärer återstår vid Alléparken.

Äppelviksbarnen har aldrig haft det långt till skolan, även om den inte ligger i själva Äppelviken, t.ex. Bromma Gymnasium eller Ålstensskolan. Vi har faktiskt bara haft två skolor i själva Äppelviken, nämligen småskolan vid Alléparken, till 1937, samt Smedslättsskolan (låg- och mellanstadie) och högstadieskolan
Äppelviksskolan.

Äppelvikens gränser är södra sidan av Borgberget och Äppelviksskolan, Linnéastigen, Dryadbacken, Klöverknut, Nyängsvägen, Nyängsparken, Västerled, Västerledstorget, Mårdvägen, Ekorrvägen, Timmervägen, Terrassvägen, Törnrosvägen, Lyckovägen och därifrån över Runda vägen ned till Mälaren.